MEISt

Ökonoomne + Ökoloogiline + Tehnoloogia = ÖKOTEH

Meie eesmärk on majandada metsa keskkonnasõbralikult ja ökonoomselt, tagades liigirikkuse säilimise ning  metsa pideva juurdekasvu. Maale leiame kõige otstarbekohasema rakenduse, majandades seda põlluna, istutades sinna  metsa või luues tingimused looduskauni kodu rajamiseks.

Ostame metsa ja maad

Pakume looduskauneid elamukrunte Lõuna – Eestis

Anname metsandus ja –kinnisvaraalast professionaalset nõu

Peagi 30-aastane kogemus ja hooldatud mets ning maa tõestavad meie usaldusväärsust. Leiame meile kuuluvaile kinnistuile otstarbekohaseima rakenduse, arvestame seejuures looduskeskkonna ja seadusandlusega. Oma töös oleme keskendunud Lõuna – Eestile, kõige tuttavam piirkond on meie jaoks Otepää.

Vaata viimaseid pakkumisi.
Vaata viimaseid pakkumisi.
Vaata viimaseid pakkumisi.
Vaata viimaseid pakkumisi.
Vaata viimaseid pakkumisi.
Vaata viimaseid pakkumisi.

Pikaajalise kogemusega oma ala spetsialist hindab oma töös jätkusuutlikkust ning kvaliteeti. Olev Matt vastab Teie metsandusalastele küsimustele ning leiab vajadusel usaldusväärsed eksperdid ja partnerid. Samuti oskab Olev hinnata Teie maa väärtust ja anda nõu, et saaksite teha kasulikud ja kaalutletud otsused oma kinnistute müümisel.

Olev Matt

Ökoteh asutaja

Pikaajaline kogemus

Läbipaistvus

Konkurentsi-võimelised hinnad

Enam kui veerand sajandit metsamajanduslikku kogemust tagab meie töös kvaliteedi.

Meie tehingud on korrektsed. Kõik meie metsamajanduslikud tööd on kooskõlas looduskeskkonna ja Eesti Vabariigi seadustega.

Pikaajaline kogemus aitab meil teha parima hinnapakkumise Teie kinnistule või kasvava metsa raieõigusele.

OST

Tegeleme metsamajanduslike
töödega ning ostame Teie pakutavat
maad ja metsa.

- leiame ostetud aladele kõige otstarbekohasema rakenduse ja majandusviisi

- tuleme kohapeale, et anda täpne hinnang ja koostada pakkumine

- hooned, rajatised, servituudid ega hüpoteegid ei ole takistuseks

Loe rohkem

MÜÜK

Pakume müügiks meie kvaliteetselt majandatud kinnistuid.

- kooskõlas loodusega majandatud

- hoolikalt vääristatud

- heaperemehelikult hoitud

Loe rohkem

KONSULTATSIOON

Anname Teile professionaalset
metsandus- ja kinnisvaraalast nõu.
Otsime küsimustele üheskoos
vastused ja leiame lahendused!

- juriidilised küsimused

- hinna-
konsultatsioon

- keskkonnaalased teemad

Loe rohkem

KONTAKT

ÖKOTEH OÜ
Registrikood: 10085210
Juriidiline aadress: Tiigi 61B Tartu 50410
Mobiiltelefon: +372 5056829
E-post: olev@okoteh.ee

ÖKOTEH TOETAB

© 2021 | Ökoteh OÜ

olev@okoteh.ee

E-posti aadress

+372 5056829

Olev Matt – Ökoteh OÜ