ÖKOTEH OÜ

Ettevõte Ökoteh on asutatud aastal 1993 Olev Matt'i poolt. Nimi Ökoteh sisaldab endas sõnu öko - lühend sõnadest ökonoomia ja ökoloogia ning teh - sõnast tehnoloogia. Kogu meie tegevus jälgib neid põhimõtteid. Oleme ökonoomsed ja ökoloogilist keskkonda arvestavad. Kasutame alati säästvaid ja kõige ökonoomsemaid ning kaasaegsemaid tehnoloogiaid.

Ökoteh on olnud pidevas arengus ja tegevus on ajas muutunud. Firma nimes sisalduvad põhimõtted on aga kindlalt püsinud. Põhitegevuseks täna on meile kuuluva kinnisvara haldamine ja majandamine. Teostame ka metsamajanduslike töid. Ostame kasvavat metsa ja maad. Pakume majutusteenust Metsavana Puhkemajas Otepää lähistel ning Lehise Puhkemajas Tõraveres.

Pakume müügiks krunte looduskaunites kohtades Valgamaal Otepää ja Palupera valla ning Põlvamaal Mooste ja Valgjärve vallas.

Meie uusim ja suurim projekt on Otepää lähistel paiknev Kauru järve arendus. Projekti eesmärgiks on, kasutades kõige kaasaegsemaid projekteerimis- ja ehitusmeetodeid, luua loodustsäästev ning inimsõbralik elukeskkond.  

alt
Otsin harmooniat ja tasakaalu läbi eneseteostuse.

Olev Matt
Ökoteh OÜ juhatuse esimees